Sigmund Freud kişiliği yapısal model ile açıklamıştır. Yapısal modelin üç başlığı olan id, ego ve süperegoyu inceledik, iyi okumalar...

FREUD'UN KİŞİLİK YAPISI

Bu yazımızda psikoloji alanında oldukça önemli bir yere sahip olan Freud'un kişilik yapısına olan incelemelerine değineceğiz. Freud kişiliğin üç ayrı yapıdan oluştuğunu savunmuştur. Bu yapılar id, ego ve süperegodur. Kişiliğin bu üç ayrı sistemi sürekli olarak birbirleri ile etkileşerek bireyin davranışlarını yönlendirmektedir. Şimdi bu sistemleri daha ayrıntılı inceleyelim.

İD: Kişiliğin doğuştan gelen ilkel yönünü oluşturmaktadır. İd gerçek dışı ve mantık dışı istek ve arzularla, bireyin cinsellik, saldırganlık gibi içsel dürtülerini ahrekete geçirmeye çalışmaktadır. Her ne pahasına olursa olsun isteklerinin doyurulmasını amaçlamaktadır. İd haz ilkesine göre hareket etmektedir. 

EGO: Kişiliğin bilinç düzeyinde işlev görmektedir. 4-6 aylar arasında oluşan ego düzenleyici sistemdir. Daha açık söylemek gerekirse id ve süperego arasındaki düzeni sağlar ve onları dengeler. Gerçeklik ilkesine göre hareket eder. Ego gerçekçi, problem çözme, haz erteleme ve akılcı düşünmeyi içeren bir yapıdır. 

SÜPEREGO: Kişiliğin en son gelişen yapısıdır. 5 yaşında gelişir. Kişiliğin ahlaki yönünü temsil eder ve vicdan ilkesine göre hareket eder.  İdin aşırı isteklerine karşı çıkar, kuralcıdır ve toplumsal yapıyı gözeten bir yönü vardır. 

Genel olarak bakıldığında ise id isteklerde bulunur süperego ise bu istekleri bastırmaya çalışır egoda bu istekleri en uygun şekilde hem süperegoya uyacak hem de idin gereksinimini sağlayacak şekilde yerine getirmeye çalışır. 

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Disqus Yorumları