İngiltere'deki araştırmacılar, ergenleri mutlu veya üzgün kelimelere maruz bırakıp beyinlerini görüntülediğinde, depresyonun, bazı beyin bölgelerinde erkek ve kadın hastaların beyin aktivitesi üzerinde farklı etkilere sahip olduğunu keşfettiler.

Depresyon, Erkeklerin ve Kadınların Beyinlerini Farklı Etkilemektedir

Depresyon, Erkeklerin ve Kadınların Beyinlerini Farklı Etkilemektedir

Depresyon, Erkeklerin ve Kadınların Beyinlerini Farklı Etkilemektedir.

İngiltere'deki araştırmacılar, ergenleri mutlu veya üzgün kelimelere maruz bırakıp  beyinlerini görüntülediğinde, depresyonun, bazı beyin bölgelerinde erkek ve kadın  hastaların beyin aktivitesi üzerinde farklı etkilere sahip olduğunu keşfettiler. Bulgular, ergen kızların ve erkek çocukların depresyonu  farklı şekillerde yaşadıklarını ve cinsiyete  özgü tedavilerin ergenler için faydalı  olabileceğini göstermektedir. 

Erkekler ve kadınlar depresyondan  farklı şekilde muzdarip görünüyorlar ve  bu özellikle ergenlik çağındaki insanlarda çarpıcıdır. Kızların 15 yaşına gelindiğinde,  erkeklere göre iki kat daha fazla depresyondan şikayetçi olma ihtimali vardır. Bunun, vücut imgesi sorunları, hormonal dalgalanmalar ve kızların depresyona yakalanma riski altındaki  genetik faktörler de dahil olmak üzere çeşitli olası nedenleri vardır. Bununla birlikte, cinsiyetler arasındaki  farklılıklar sadece depresyon yaşama riski içermez,  aynı zamanda bozukluğun nasıl ortaya çıktığı  ve sonuçlarını da içerir. 

Cambridge Üniversitesi'nden bir araştırmacı olan Jie-Yu Chuang ve yakın tarihte Frontiers in Psychiatry adlı dergide yayınlanan çalışmayla ilgili bir yazar "Erkekler sürekli depresyondan şikayetçi olurlarken, kadınlarda depresyon daha epizodik olma eğilimindedir." diye açıklıyor. "Kadınlarla karşılaştırıldığında, depresyondaki erkeklerin depresyonunun ciddi şekilde alkol kullanımı ve intihar  gibi ciddi sonuçlar doğurma ihtimalleri daha yüksektir". Buna rağmen bugüne kadar çoğu araştırmacı - muhtemelen daha yaygın olduğu için - kadınlarda depresyona odaklanmıştır. 

Bu motivasyona sahip Chuang ve meslektaşları,  depresyondaki erkeklerle kadınlar arasındaki  farkları bulmak için bu son  çalışmayı yapmaya motive olmuştu. Çalışma için 11-18 yaşları arasındaki genç gönüllüleri araştırmaya aldılar. Araştırma, 82 kadın ve  24 erkek depresyon hastasından ve  24 kadın ve 10 erkek sağlıklı  gönüllüden oluşmaktadır. Araştırmacılar ergenlerin beyinlerini  manyetik rezonans görüntüleme kullanarak  görüntülerken,mutlu, üzgün veya nötr kelimeleri  belirli bir sırayla bir ekranda görüntülemişlerdir. 

Gönüllüler belli kelimeleri gördüğünde  bir düğmeye basmış ve diğerleri göründüğünde  düğmeye basmamıştır ve araştırmacılar  deney boyunca beyin aktivitelerini ölçmüşlerdir. Araştırmacılar ekrandaki belirli  kelimelerin kombinasyonlarını flaşlarken,  depresyon beyin aktivitesini,  supramarjinal gyrus ve posterior singulat  gibi beyin bölgelerindeki  erkeklerle kızlar arasında  farklı şekilde etkilediğini fark ettiler. 

Peki,bu sonuçlar ne anlama geliyor? Chuang, "Bulgumuz, erken ergenlik döneminde, depresyonun, beyni erkek ve kızlar arasında  farklı şekilde etkileyebileceğini gösteriyor" diye açıklıyor. "Depresyon için cinsiyete özgü tedavi  ve önleme stratejileri ergenlik  döneminde erken düşünülmelidir. Umarım, bu erken müdahaleler,  işler kötüleşmeden önce hastalık  yörüngesini değiştirebilir. " Çalışmada vurgulanan beyin bölgeleri  daha önce depresyonla bağlantılıydı,  ancak depresyonlu erkeklerde neden farklı  şekilde etkilendiklerini anlamak için daha  fazla çalışma gereklidir ve bu  çocukların depresyonu nasıl  deneyimlediği ve ele aldığına bağlıdır. 

Depresyon kızlarda daha yaygın olduğu için,  araştırmacılar bu çalışmaya kızlar ile aynı oranda  erkek katamamıştır ve gelecek deneylerde benzer sayıdaki kız ve erkek  çocukların daha fazla temsili sonuçlar elde edilmesi için karşılaştırılması gerekir.  Chuang ve meslektaşları bu fenomeni  daha da keşfetmek istiyorlar. "Ben,ergenlikten erişkinliğe kadar  depresyonda cinsiyet farklılıklarına  değinen büyük bir uzunlamasına çalışma  yapmanın harika olacağını düşünüyorum."

Frontiers. (2017, July 11). Depression affects the brains of males and females differently: New findings suggest that adolescent girls and boys might experience depression differently and that sex-specific treatments could be beneficial for adolescents. ScienceDaily. Retrieved July 27, 2017 from www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170711085522.htm

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Disqus Yorumları