Bu içeriği hazırlama amacım belki de adını ilk defa duyduğunuz, muhteşem görüntülere sahip olan planktonlar'ın dünyasına adım atmanızı istememdir. Yazıyı okuduktan sonra planktonlar hakkında daha çok bilgiyi ulaşmak istediğinizi düşündüğümden, bu içeriği oluştururken yararlandığım kaynaklara da göz atabilirsiniz. Keyifli okumalar!

    plankton ile ilgili görsel sonucu

1-Plankton,suda bulunan, hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara verilen genel isimdir.  Plankton çoğul bir isimdir, tekil hali ise plankter'dir. Ayrıca yosunlar ve deniz analarından kopan parçalarda günümüzde plankton sınıfına eklenmektedir. Genellikle mikroskobik boyutta ve tek hücreli olan bu canlılar göllerde, denizlerde,akarsularda ve belirli şartlar altında buzullarda da bulunabilir. 

                                                                                   victor hensen        

2-Plankton terimi ilk kez 1887 yılında Alman araştırmacı Victor Hensen tarafından tanımlanmıştır.

                                      medusas ile ilgili görsel sonucu

3-Boyutları oldukça küçük olan planktonlar, özellikle suda yaşayan en büyük memeli olan mavi balinaların temel besin kaynağıdır.

4-Planktonlar;bitkisel özellikler gösteren fitoplankton ve hayvansal özellikler gösteren zooplankton olarak ikiye ayrılır.

5-Fitoplanktonlar,klorofil yardımıyla fotosentez yaparlar. Yani inorganik maddeleri organik maddelere dönüştürerek kendi besinlerini üretirler. Bulunduklar ortamlarda diğer canlılar için  de besin kaynağıdır. Yani sucul ekosistemdeki besin zincirinin ilk basamağını oluşturan üretici canlılara örnektir diyebiliriz. 

6-Zooplanktonlar, hayvansal kökenli olup kendi besinini üretemezler, fitoplanktonlar ile beslenirler.

7- Karbon,sülfür gibi yaşamsal elementlerin dönüşümüne destek olduğu için ekosistem açısından büyük öneme sahiptirler. Kokkolit adı verilen planktonlar "dimetil sülfür" olarak adlandırılan kimyasal maddenin atmosfere salınmasında rol oynamaktadır. Atmosfere karışan bu kimyasal oksijenle birleşir ve ortaya "sülfat" adı verilen madde ortaya çıkar. Sülfat dünya iklimi için önemli bir rol üstlenir. Araştırmalar sonucunda sülfat'ın atmosferde yer alan su buharının yoğunlaşmasına yardımcı olduğu tespit edilmiştir. Buradan atmosferde meydana gelen yağış olayları için, sülfat'ın  gerekli bir madde olduğu anlamını çıkarabiliriz.

                                                        İlgili resim

8-Peki size yakamoz nedir diye sorsam... Eğer cevabınız "Ay ışığının suya vuran yansımasıdır."  şeklinde bir cevabınız var ise yanılıyorsunuz çünkü yakamoz bir canlıdır, Latince ismi Noctulica Milliaris olan bir planktondur. Bu canlı vücudunda barındırdığı "Limunisans" maddesi sebebiyle başka bir varlığın dokunmasıyla bir ışık saçar. Bunlardan milyonlarcası bir araya gelip  geceleri bir kayık veya bir balık sürüsü geçtiğinde bu canlılara çarparak ışık çıkarmalarını ve bu eşsiz görüntünün oluşmasını sağlar.

Kaynaklar ve İleri Okuma

FİTOPLANKTONİK ORGANİZMALARIN GENEL ÖZELLİKLER

Planktonlar ve Fotobiyoreaktörler 

Fitoplanktonlar

Plankton nedir?

plankton

PLANKTON NEDİR

Yakamoz Nedir?

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Disqus Yorumları